Tin Tức

   
Khách sạn của bạn có trang bị khóa thẻ từ, có nghĩa là bạn đã lựa chọn cho khách sạn mình giải pháp quản lý hiệu quả, tiện nghi và an toàn.
   
Hiện nay, có rất nhiều khách sạn đã áp dụng công nghệ hiện đại vào việc quản lí an ninh cũng như ra vào . Việc sử dụng khóa cửa khách sạn dùng thẻ.
   
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trong lĩnh vực đặt phòng, quản lý khách sạn, đội ngũ nhân viên của BTS đã nghiên cứu.